Akredytowany Coach

"Coach - certyfikowany kurs coachingu dla mikro, małych przedsiębiorstw" to projekt skierowany do właścicielek i pracownic mikro i małych przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. Projekt ruszył 1.02.2013r i będzie trwał do 31.01.2015 roku.

Jest to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”.
Projekt jest objęty pomocą de minimis koszty szkolenia są dofinansowane w 100%, tym samym uczestnik nie ma obowiązku wprowadzania wkładu własnego.

Szkolenie kończy się międzynarodowym egzaminem w języku polskim lub angielskim, po którym Uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat International Coach Federation honorowany w 81 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów.

Szkolenia skierowane są do managerów, trenerów oraz osób związanych z kształtowaniem umiejętności i postaw innych, jak również do tych którzy zainteresowani są rozwojem w kierunku coachingu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?
- właścicielki mikro bądź małego przedsiębiorstwa działającego w co najmniej jednej z branż zidentyfikowane jako branże o największym potencjale lub branż strategicznych dla Dolnego Śląska*, przedsiębiorstwo to powinno mieć swoją siedzibę w województwie dolnośląskim
- kobiety zatrudnione w mikro bądź małym przedsiębiorstwie działającym w co najmniej jednej z branż zidentyfikowane jako branże o największym potencjale lub branż strategicznych dla Dolnego Śląska*
- kandydatka (samozatrudniona)powinna posiadać adres zamieszkania LUB zameldowania w województwie dolnośląskim

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu, biorą udział w procesie rekrutacji:

1-SZY ETAP REKRUTACJI
To spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, na którym przedstawione zostaną zasady rekrutacji, kryteria formalne projektu, a także informacje dotyczące procesu szkolenia. W trakcie spotkania, osoby zainteresowane zostaną poproszone o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. Na podstawie weryfikacji danych uzyskanych z ankiety, wybranych zostaje 32 kandydatów do II etapu rekrutacji.

2 ETAP REKRUTACJI
To indywidualna rozmowa rekrutacyjna oraz testy wiedzy i predyspozycji psychologicznych. Na podstawie punktów uzyskanych w tym etapie – wyłonionych zostanie 16 osób zakwalifikowanych do udziału w danej edycji projektu.

W czasie trwania projektu zaproponujemy Państwu 8 edycji.

**Spis branż priorytetowych oraz podlegających im kody PKD – przedsiębiorstwo powinno posiadać w swoim dokumencie KRS minimum jeden kod zgodny z listą:

ZałącznikWielkość
Branże priorytetowe - Wrocław.pdf250.25 KB

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2014 Coach | Design by Grupa.IT